Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 10 резултата:
Избор: Автор is Мичева, Ваня  [Clear All Filters]
Статия в списание
Мичева, В. авт, 2013. В памет на проф. Евгения Ивановна Дьомина. Българска реч, 19(3), с-ци103 – 107.
Мичева, В. авт, 2012. В памет на чл-кор. проф. Кирил Мирчев. Българска реч, 18(3), с74−77.
Мичева, В. авт, 2001. Кирил и Методий. Българска реч, 7(2), с-ци38–39.
Мичева, В. авт, 2000. Климент Охридски. Българска реч, 6(3–4), с-ци33–34.
Мичева, В. авт, 2009. Модерно и компетентно за българския исторически синтаксис. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 33(1), с-ци85–91.
Мичева, В. авт, 2007. Солта в народната култура и книжовния език. Българска реч, 13(2), с-ци83–87.
Мичева, В. авт, 2001. Съюзът ТА в историята на българския книжовен език. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 25(3), с-ци113–120.
Subscribe to Синдикирай