Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Автор is Билярски, Иван  [Clear All Filters]
Статия в списание
Билярски, И. авт, 1996. Нова книга за Добруджа през Средновековието. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 20(4), с-ци82–83.
Билярски, И. & Барабаш, Е. авт-ри, 2005. Славянските ръкописи от Ставрополеос (Букурещ). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 29(1), с-ци84–106.
Subscribe to Синдикирай