Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 9 резултата:
Избор: Автор is Георгиев, Владимир И.  [Clear All Filters]
Глава от книга
Заимов, Й. авт, 1960. Къде е писано Добрейшовото евангелие. В В. И. Георгиев, ред Езиковедско-етнографски изследвания в памет на академик Стоян Романски. София: БАН, с-ци 415–419.
Статия в списание
Subscribe to Синдикирай