Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Тончева, Елисавета  [Clear All Filters]
1983
Тончева, Е. авт, 1983. Първа научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(3), с-ци95–98.
Subscribe to Синдикирай