Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 71 резултата:
Избор: Автор is Попов, Георги  [Clear All Filters]
1996
Попов, Г. авт, 1996. Проф. д-р Ото Кронщайнер. Българистика и българисти, с-ци5–10.
Попов, Г. авт, 1996. Тайнопис от IX в. излиза наяве. Сега, 20, с-ци55–56.
1995
Стойкова, А. & Попов, Г. авт-ри, 1995. Кнежа, Ищван. В Кирило-Методиевска енциклопедия. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 351–352.
Попов, Г. авт, 1995. Майер, Карл. В Кирило-Методиевска енциклопедия. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 584–585.
Попов, Г. авт, 1995. Произведения на Константин Преславски и Климент Охридски. Преславска книжовна школа, 1, с-ци96–114.
1989
Попов, Г. авт, 1989. Новооткрити творби на Климент Охридски и Константин Преславски от 886 г. За буквите. Кирило-Методиевски вестник, 15, с6.
Попов, Г. авт, 1989. Химнографското творчество на Климент Охридски. В Втори международен конгрес по българистика. Доклади. София: БАН.
1986
Попов, Г. авт, 1986. Константин Преславски. Родолюбие, 10(46), с-ци34–37.
Попов, Г. авт, 1986. Прославата на Кирил и Методий в канона за Събота Сиропустна. Кирило-Методиевски студии, 3, с-ци79–90.
Попов, Г. авт, 1986. Проучвания върху личността и творчеството на Константин Преславски. За буквите. Кирило-Методиевски вестник, 12, с-ци6–7.

Страници

Subscribe to Синдикирай