Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Яковлев, Сергей  [Clear All Filters]
Статия в списание
Яковлев, С. авт, 2006. О некоторых проблемах интерпретации старославянских текстов. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30(2), с-ци62–79.
Subscribe to Синдикирай