Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
Web Article
Originally Published in Saints' Lives in Middle English Collections. Kalamazoo, Michigan: Medieval Institute Publications, 2004
Thesis
Автореферат на дисертацията.
Автореферат.
Байчева, В. авт, 2012. Онтогенеза на сложните изречения в българския език. София: Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Научен ръководител: проф. Юлияна Стоянова
Съдържа : Речник на характерната лексика ; Родословно дърво на дядо Драгньо.
Михайлова, Б. авт, 2002. Етимологични проблеми на предгръцкия езиков субстрат , Софийски университет. София: Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Научен ръководител: проф. дфн Георги Риков

Страници

Subscribe to Синдикирай