Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 133 резултата:
Избор: First Letter Of Last Name is K  [Clear All Filters]
Книга
Kłoskowska, A. авт, 2005. Kultury narodowe u korzeni 2nd изд, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Bibliogr. s. 431-452. - Streszcz., spis treści ang. - Indeksy
Kuryłowicz, J. авт, 1956. L’apophonie en indo-européen, Wrocław: Zakład im. Ossolińskich.
Rix, H. & Kümmel, M. ред-ри, 2001. Lexikon der indogermanischen Verben : die Wurzeln und ihre Primärstammbildungen 2., erw. und verb. Aufl.nd изд, Wiesbaden: Ludwig Reichert.
Includes bibliographical references (p. 45-63) and indexes.
Lakoff, G. авт, 1988. Metafory w naszym życiu, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Przeł. i wstępem opatrzył. Tomasz P. Krzeszowski
Kundera, M. авт, 2015. Nesnesitelná lehkost bytí, Praha: Atlantis.
Kuhn, T. авт, 1962. The Structure of Scientific Revolutions, Chicago, IL: The University of Chicago Press.
Kuhn, T. авт, 1970. The Structure of Scientific Revolutions 2nd изд, Chicago, IL: The University of Chicago Press. Available at: http://projektintegracija.pravo.hr/_download/repository/Kuhn_Structure_of_Scientific_Revolutions.pdf [Отворен на 03.04.2015AD].
Kott, J. авт, 1997. Szekspir współczesny, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Reber, A.S. авт, 2002. Słownik psychologii 2nd изд I. Kurcz & Skarżyńska, K., ред-ри, Warszawa: Scholar.
Pod red. nauk. Idy Kurcz i Krystyny Skarżyńskiej. [tł. Barbara Janasiewicz-Kruszyńska et al.].
Melchinger, S. авт, 2000. Zgodovina političnega gledališča, Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko.
Trans. M. Kranjc

Страници

Subscribe to Синдикирай