Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 19 резултата:
Избор: Автор is Владислав Миланов  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
М
Миланов, В. авт, 2001. За паразитната употреба на думата просто. Българска реч, 7(2), с-ци13–14.
Миланов, В. авт, 2006. Из историческия развой на да-формите. Българска реч, 12(2–3), с-ци132–136.
Миланов, В. и съавт. авт-ри, 2011. Софийският университет, студентите и езиковата култура. Българска реч, 17(2), с-ци5-7.
Миланов, В. авт, 2007. 45-и летен семинар по български език и култура. Българска реч, 13(3), с-ци84 – 90.
Subscribe to Синдикирай