Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 32 резултата:
Избор: First Letter Of Last Name is W  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
W
Wattenbach, W. авт, 1886. Anleitung zur lateinischen Palaeographie, Leipzig: S. Hirzel.
преизд. Gerstenberg, Hildescheim 1971
Warchala, J. & Skudrzyk, A. авт-ри, 2007. Potoczność – kategoria rozmyta?, w : Potoczność a zachowania językowe Polaków, Lublin 2007. В Potoczność a zachowania językowe Polaków. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, с-ци 21–32.
Pokłosie międzynarodowej konferencji językoznawczej, zorganizowanej przez Zakład Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego oraz Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, która odbyła się w dniach 15-16 września 2003 roku w Kolegium UMCS w Biłgoraju.
Warburg, A. авт, 1998. Gesammelte Schriften, Berlin: Akademie Verlag.
Wanner, A. авт, 2003. Russian Minimalism : From the Prose Poem to the Anti-Story, Evanston, Illinois: Northwestern University Press.
Walder, D. авт, 1981. Dickens and Religion, London: Allen & Unwin.
Waddington, R.B. авт, 1970. The Iconography of Silence and Chapman's Hercules. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 33, с-ци248–263.

Страници

Subscribe to Синдикирай