Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 27 резултата:
Избор: First Letter Of Title is V  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
V
Hanegreefs-Popova, N. авт, 1982. Variations dans l’usage des mots d’origine française en bulgare moderne. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(1–2), с-ци57–60.
Федотов, А. авт, 1988. V международен конгрес на монголистите в Улан-Батор. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(3), с-ци114–115.

Страници

Subscribe to Синдикирай