Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 27 резултата:
Избор: First Letter Of Title is V  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
В
Воборжил, Л. авт, 2007. VІІІ международная конференция славистов Wyraz i zdanie w językach słowiańskich: opis, konfrontacja, przekład, Wrocław, 2006. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 32(1), с-ци134–135.
Ф
Федотов, А. авт, 1988. V международен конгрес на монголистите в Улан-Батор. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(3), с-ци114–115.

Страници

Subscribe to Синдикирай