Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Петрова, Стефка  [Clear All Filters]
Статия в списание
Петрова, С. авт, 1981. Висш педагогически институт за чужди езици „Пол Лафарг“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(2), с-ци138–140.
Subscribe to Синдикирай