Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Pyceлина Ницолова  [Clear All Filters]
1980
Ницолова, P. авт, 1980. Четвърти международен симпозиум Л. Витгеншайн. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(2), с-ци81–82.
1979
Ницолова, P. авт, 1979. Втора българистична българо-немска конференция в Лайпциг. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(5), с-ци85–86.
Subscribe to Синдикирай