Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Колев, Георги  [Clear All Filters]
Статия в списание
Колев, Г. авт, 1989. Балканистична конференция в София. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(1), с-ци122–123.
Колев, Г. авт, 1987. Първа диалектоложка конференция у нас. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(4), с-ци123–124.
Subscribe to Синдикирай