Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Стругарова, Мая  [Clear All Filters]
Статия в списание
Стругарова, М. авт, 1989. XXXIX югославски семинар за чуждестранни слависти в Сараево. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(3), с123.
Subscribe to Синдикирай