Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is in honorem and Автор is Ангелов, Димитър  [Clear All Filters]
Статия в списание
Ангелов, Д. авт, 1988. По повод шестдесетгодишнината от рождението на проф. Петър Тивчев. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(4), с-ци126–127.
Subscribe to Синдикирай