Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Keyword is in honorem and Автор is Маргарита Младенова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Л
Младенова, М. авт, 2008. Лешек Мошински. In memoriam. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 32, с-ци69–72.
П
Младенова, М. авт, 1994. Проф. Радослав Вечерка на 65 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18, с-ци113–114.
Subscribe to Синдикирай