Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Keyword is in honorem and Автор is Бърлиева, Славия  [Clear All Filters]
Статия в списание
Бърлиева, С. авт, 2002. За Светлина Николова. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26(4), с-ци89–95.
Бърлиева, С. авт, 1993. Осемдесетгодишният юбилей на боландиста Пол Девос. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17(3), с-ци118–120.
Subscribe to Синдикирай