Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Стоянова-Трайкова, Юлияна  [Clear All Filters]
Статия в списание
Стоянова-Трайкова, Ю. авт, 1983. Някои паметови стратегии при усвояването на чуждоезиков лексикален материал (с оглед на английския и българския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(2), с-ци19–24.
Subscribe to Синдикирай