Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Станкова, Златка  [Clear All Filters]
2005
Станкова, З. авт, 2005. Как с думи се градят и рушат светове, или: Защо Едип и Хамлет не могат да разказват?. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 213-220.
Subscribe to Синдикирай