Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Кънчева, Павлина  [Clear All Filters]
Глава от книга
Кънчева, П. авт, 2014. Съвременната българска медицинска терминология (Относно развитието и днешното ѝ състояние). В Езикът във времето и пространството. София: Международно социолингвистическо дружество, с-ци 151 – 157.
Кънчева, П. авт, 2006. Социолингвистическа вариативност в речта на западнобългарски преселници от територията на белоградчишко-трънския диалект в София. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 436-446.
Subscribe to Синдикирай