Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 28 резултата:
Избор: Автор is Максим Сл. Младенов  [Clear All Filters]
Статия в списание
Младенов, М.Сл. авт, 1983. Трети българо-румънски симпозиум. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(3), с-ци125–126.
Младенов, М.Сл. авт, 1984. Форми змия и зъмя в историята на българския език. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8(1), с-ци97–107.

Страници

Subscribe to Синдикирай