Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 28 резултата:
Избор: Автор is Максим Сл. Младенов  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А
Младенов, М.Сл. авт, 1988. Аритон Врачу (1927–1987). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(4–5), с-ци235–236.
Младенов, М.Сл. авт, 1991. Александру Росети (1895–1990). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(1), с-ци125–126.
Младенов, М.Сл. авт, 1989. Александру Граур (1900–1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(3), с-ци124–125.

Страници

Subscribe to Синдикирай