Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Стоянова, Люба  [Clear All Filters]
1995
Стоянова, Л. авт, 1995. Втора международна конференция за комуникацията в Банска Бистрица, Словакия (ІХ, 1994). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(4–5), с132.
Subscribe to Синдикирай