Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Автор is Буров, Стоян  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Буров, С. авт, 1990. Библиография на научните трудове на Русин Русинов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(1), с-ци107–114.
Буров, С. & Русинов, Р. авт-ри, 1988. Библиография на трудовете на Станьо Георгиев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(1), с-ци16–121.
Буров, С. авт, 1989. Към характеристиката на категорията степен в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(1), с-ци24–31.
Subscribe to Синдикирай