Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 71 резултата:
Избор: Автор is Попов, Георги  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
М
Попов, Г. авт, 1995. Майер, Карл. В Кирило-Методиевска енциклопедия. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 584–585.
Н
Попов, Г. авт, 1989. Новооткрити творби на Климент Охридски и Константин Преславски от 886 г. За буквите. Кирило-Методиевски вестник, 15, с6.
О
Попов, Г. авт, 1982. О наличии древнеболгарской гимнографической части в триоди. В Язык и письменность древнеболгарского периода. Москва: Наука, с-ци 122–131.
П
Попов, Г. авт, 1980. Предтечи. Български книжовници в Света гора през първата половина XIV век. За буквите. Кирило-Методиевски вестник, 3, с-ци4–5.
Попов, Г. авт, 1995. Произведения на Константин Преславски и Климент Охридски. Преславска книжовна школа, 1, с-ци96–114.
Попов, Г. авт, 2004. Проникновен изследовател на старобългарското поетическо наследство. В Проблеми на старобългарската поезия. София: Боян Пенев, с-ци 11–13.
Попов, Г. авт, 1986. Прославата на Кирил и Методий в канона за Събота Сиропустна. Кирило-Методиевски студии, 3, с-ци79–90.
Попов, Г. авт, 1986. Проучвания върху личността и творчеството на Константин Преславски. За буквите. Кирило-Методиевски вестник, 12, с-ци6–7.
Попов, Г. авт, 1996. Проф. д-р Ото Кронщайнер. Българистика и българисти, с-ци5–10.
Р
Попов, Г. авт, 1979. Ранна употреба на предлога ЗА при обектно (делиберативно) отношение. В Изследвания върху историята и диалектите на българския език. Сборник в памет на чл.-кор. Кирил Мирчев. София: БАН, с-ци 286–288.
С
Попов, Г. авт, 2006. Свети Наум като химнописец. В Свети Наум Охридски - живот и дело. Скопjе, с-ци 31–41.

Страници

Subscribe to Синдикирай