Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Автор is Денкова, Лидия  [Clear All Filters]
1997
Денкова, Л. & Димитрова, Н. авт-ри, 1997. В памет на проф. Михаил Бъчваров. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21, с-ци9–11.
1995
Денкова, Л. авт, 1995. Пътят в модела на светостта. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(1), с-ци66–77.
Subscribe to Синдикирай