Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 27 резултата:
Избор: Author is Тодорова  [Clear All Filters]
Статия в списание
Тодорова, Д. авт, 2011. Чуждиците в преводните текстове. Българска реч, 17(2), с-ци106-108.
Димитрова-Тодорова, Л. авт, 1988. Шеста общополска ономастична конференция. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(4–5), с-ци228–230.

Страници

Subscribe to Синдикирай