Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 29 резултата:
Избор: Author is Попова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Попова-Мутафова, Ф. авт, 1980. Солунският чудотворе, София: Отечествен фронт.
Попова-Велева, И. & Дренска, М. авт-ри, 1998. Съпоставително изследване на полупряката реч във френския и португалския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 23(1–2), с-ци7–14.
Ч
Попова, С. авт, 1986. Четвърта конференция в Париж на Европейската асоциация за японистични изследвания. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(3), с-ци122–124.

Страници

Subscribe to Синдикирай