Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 26 резултата:
Избор: Author is Петрова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
W
Петрова, К. авт, 2001. WordNet като средство за чуждоезиково обучение. В Научна конференция с международно участие "Обучение без граници. Език и култура. Чуждоезиковото обучение в контекста на ХХI век", . 14-15 ноември 2001. София: ДЕО, ИЧС, СУ.

Страници

Subscribe to Синдикирай