Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 51 резултата:
Избор: Author is Николова  [Clear All Filters]
1992
Радославов, И. авт, 1992. Българска литература 1880–1930 3rd изд В. Николова, ред, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Николова, М. & Лазарова, Р. авт-ри, 1992. Някои аспекти в лексикалната реализация на прилагателните имена голям/малък в българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(2), с-ци5–10.
1983
Николова, А. авт, 1983. Български еквиваленти на руските инфинитивни конструкции, означаващи невъзможност. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(6), с-ци5–15.
Николова, Ц. авт, 1983. Сравнителен анализ на най-фреквентната лексика в руската, чешката и българската разговорна реч. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(2), с-ци11–18.
1980
Николова, А. авт, 1980. Тодор Д. Сарафов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(6), с-ци127–128.

Страници

Subscribe to Синдикирай