Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 29 резултата:
Избор: Author is Младенов  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
М
Младенов, М.Сл. авт, 1983. Трети българо-румънски симпозиум. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(3), с-ци125–126.
Младенов, М.Сл. авт, 1995. За висока езикова култура. Българска реч, 1(1), с-ци6–7.
Младенов, М.Сл. авт, 1983. Има ли в българския език фразеологизъм пара пи(та)?. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(6), с-ци42–44.
Младенов, М.Сл. авт, 1983. Иван Кънчев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(3), с-ци128–129.

Страници

Subscribe to Синдикирай