Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 34 резултата:
Избор: Author is Георгиев  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Г
Георгиев, Е. авт, 1982. Возникновение Преславской литературной школы. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6(1), с-ци16–28.
Георгиев, П. авт, 2006. Стохълмието и неговите центрове. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30(4), с-ци54–68.
Георгиев, Т. авт, 2005. Светът в една дума, или есе за цървула. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 291-302.
Георгиев, Е. авт, 1980. Монография о представителе болгарской литературы ХV века. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 4, с-ци116–117.
Георгиев, П. авт, 2008. Превратът през 927 година. Преславска книжовна школа, 10, с-ци424–438.

Страници

Subscribe to Синдикирай