Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 31 резултата:
Избор: Author is Георгиева  [Clear All Filters]
Статия в списание
Георгиева, И. авт, 2008. Формиране на денотативни класове в състава на семантичното поле „Време на денонощието“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33(2), с-ци18–26.

Страници

Subscribe to Синдикирай