Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 27 резултата:
Избор: Author is Георгиева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Г
Георгиева-Тенева, О. авт, 2002. Литература и исторически мит, София: Гражданско сдружение „Критика“.
М
Марку, Х.Георг авт, 2005. Имперфектът в българския и в новогръцкия език – взаимодействие на аспектуалност, модалност и темпоралност. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 30(1), с-ци5–13.

Страници

Subscribe to Синдикирай