Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: First Letter Of Title is X and Автор is Колева, Красимира  [Clear All Filters]
1989
Колева, К. авт, 1989. XXXIII летен курс по полски език и култура (Курс „А“) във Варшава. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(3), с122.
Subscribe to Синдикирай