Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: First Letter Of Title is X and Автор is Федотов, Александър  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
X
Федотов, А. авт, 1987. XXIX международна конференция по алтаисти- ка (PIAC). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(4), с-ци125–126.
Subscribe to Синдикирай