Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: First Letter Of Title is P and Автор is Skudrzyk, Aldona  [Clear All Filters]
2007
Warchala, J. & Skudrzyk, A. авт-ри, 2007. Potoczność – kategoria rozmyta?, w : Potoczność a zachowania językowe Polaków, Lublin 2007. В Potoczność a zachowania językowe Polaków. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, с-ци 21–32.
Pokłosie międzynarodowej konferencji językoznawczej, zorganizowanej przez Zakład Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego oraz Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, która odbyła się w dniach 15-16 września 2003 roku w Kolegium UMCS w Biłgoraju.
Subscribe to Синдикирай