Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is grammaticalization  [Clear All Filters]
Статия в списание
Mladenova, M. авт, 2013. Relations between Possessivity and Grammaticalisation in Bulgarian, Czech and Russian. Езиков свят / Orbis linguarum, 11(2), с-ци109-114.
Subscribe to Синдикирай