Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Keyword is диалози  [Clear All Filters]
1987
Сенека, Л.Аней авт, 1987. За спокойствието на духа. В А. Николова, ред Избрани диалози. София: Наука и изкуство.
1979
Платон, философ авт, 1979. Протагор. В Г. Михайлов, ред Диалози. София: Наука и изкуство.
Subscribe to Синдикирай