Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 10 резултата:
Избор: Keyword is Антична литература  [Clear All Filters]
1992
Хораций, К. авт, 1992. Събрани творби Г. Батаклиев, ред, София: Народна култура.
Оди ; Песен за столетието ; Еподи ; Сатира ; Писма ; Поетическо изкуство
1988
Съдържа и прил. Генеалогията като митическа форма / Паула Филипсон ; Прев. от нем. Бойко Атанасов. Древноизточни митологични представи в Елада през архаическата епоха / Алфред Хойбек ; Прев. от нем. Бойко Атанасов. Хезиодовият мит за поколенията : Опит за структур. анализ / Жан-Пиер Вернан ; Прев. от фр. Глория Вълева
1987
Сенека, Л.Аней авт, 1987. За спокойствието на духа. В А. Николова, ред Избрани диалози. София: Наука и изкуство.
1986
Лукиан, реторик авт, 1986. Необразованият купувач на книги. В М. Славова, ред Сатири и пародии. София: Народна култура.
Азбучен показалец на имената и античните понятия
1985
Гелий, А. авт, 1985. Атически нощи В. Атанасов, ред, София: Наука и изкуство.
Азбучен показалец на имената и античните понятия
Аристофан, поет-комедиограф авт, 1985. Жабите. В А. Ничев, ред Комедии. София: Народна култура.
В книгата е означено 1 и 2 изданиеСъдържа именен показалец
1984
Плиний, М. авт, 1984. Писма Н. Бакърджиева & Тодоранова, В., ред-ри, София: Народна култура.
1979
Тукидид, историк авт, 1979. История на Пелопонеската война М. Мирчев, ред, София: Наука и изкуство.
Платон, философ авт, 1979. Протагор. В Г. Михайлов, ред Диалози. София: Наука и изкуство.
Subscribe to Синдикирай