Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is vocative  [Clear All Filters]
Статия в списание
Шушлина, В. авт, 2013. Функции на обръщението. Българска реч, 19(3), с-ци42 – 49.
Subscribe to Синдикирай