Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Keyword is канон  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Попов, Г. авт, 2002. Канонът за св. апостол Андрей от Наум Охридски в Хлудовия празничен миней № 166. В Пѣти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. София: Боян Пенев, с-ци 15–24.
2 илюстрации
Subscribe to Синдикирай