Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Keyword is канон and Автор is Попов, Георги  [Clear All Filters]
2002
Попов, Г. авт, 2002. Канонът за св. апостол Андрей от Наум Охридски в Хлудовия празничен миней № 166. В Пѣти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. София: Боян Пенев, с-ци 15–24.
2 илюстрации
Subscribe to Синдикирай