Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is езикова история  [Clear All Filters]
Глава от книга
Попов, Г. авт, 1980. Стари български ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. В Вековни български езикови традиции. София, с-ци 113–116.
Subscribe to Синдикирай