Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Keyword is Константин Преславски and Автор is Попов, Георги  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
О
Попов, Г. авт, 1982. О наличии древнеболгарской гимнографической части в триоди. В Язык и письменность древнеболгарского периода. Москва: Наука, с-ци 122–131.
С
Попов, Г. авт, 1980. Старобългарският книжовник Константин Преславски. В Вековни български езикови традиции. София, с-ци 34–39.
Subscribe to Синдикирай