Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Стоянова, Даниела  [Clear All Filters]
Статия в списание
Стоянова, Д. авт, 1986. Четвърти българо-румънски симпозиум в София: секция по езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(2), с-ци120–121.
Subscribe to Синдикирай