Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Лингорска, Благовеста  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Л
Лингорска, Б. авт, 1980. Полско-български синтактични паралели – Трета българо-полска конференция (София, 16–18.X.1979 г.). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(5), с-ци52– 56.
Лингорска, Б. авт, 1976. Предстоящи прояви на българските слависти в областта на съпоставителните проучвания на славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(1), с-ци108–109.
Subscribe to Синдикирай