Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Алексиева, Бистра  [Clear All Filters]
1978
Алексиева, Б. & Димова, Е. авт-ри, 1978. Постиженията на Съветската наука в теорията на превода. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(5), с-ци95–96.
Subscribe to Синдикирай